{MODAL href="/images/stories/puentes/foto-puente-medieval.jpg"} Puente Medieval sobre el río Eume {/MODAL}{MODAL href="/images/stories/puentes/foto-puente-tren.jpg"} Puente Ferroviario sobre el río Eume {/MODAL}

Ponte Cabanas - Pontedeume, Ponte dos Andrade.

Datación: entre 1380 - 1386

Parroquia: Cabanas

Posición: 43º 24' 37.8'' N / 008º 10' 08.0'' W

Folla IGN: 22

A ponte de Cabanas - Pontedeume construíuse entre 1380 e 1386 "... fue levantada a expensas de Fernán Pérez de Andrade y en la época de su edificación ha sido considerada como la más grande y famosa de Europa en su clase". Seguramente existía unha ponte anterior a esta, de madeira, ou outro tipo de construción que permitira cruzar o río. A ponte que podemos ver actualmente, deseñada polos enxeñeiros Francisco Sejuelo, Adolfo Pequeño e Juan Vildosola foi construída entre os anos 1867 e 1870.

Ponte de Ferrocarril, Cabanas - Pontedeume.

Parroquia: Cabanas

Posición: 43º 24' 42.5'' N / 008º 10' 23.0'' W

Folla IGN: 22

Situado na desembocadura do río Eume encóntrase a ponte de ferrocarril da liña Ferrol-Betanzos. Trátase dunha ponte metálica de tres tramos. Dá acceso ao apeadoiro de Cabanas.

pdf download